🖼️ JustSayHi cho iOS 2.7 Mạng kết bạn mới trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Mingle
  • JustSayHi for iOS là dịch vụ kết bạn và trò chuyện mới trên di động với tính năng chat nhóm, chat video tiện lợi, miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.
  • ios Version: 2.7