🖼️
  • Cờ Caro cho iOS Game cờ Caro trên iPhone/iPad
  • Cờ Caro là một trò chơi quen thuộc và rất phổ biến tại Việt Nam, hay được học sinh chơi trên giấy tập kẻ ca-rô nên được gọi là cờ Caro.
  • Xếp hạng: 4 90 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️