🖼️
 • mini PDF to Word OCR Converter Chuyển đổi PDF sang Word
 • mini PDF to Word OCR Converter là công cụ chuyển đổi PDF sang Word mạnh mẽ. Hơn nữa, công cụ còn bổ xung thêm tính năng chuyển đổi văn bản từ file PDF scan và PDF hình ảnh sang tài liệu Word để có thể chỉnh sửa được.
 • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • mini PDF to Word Converter
 • mini PDF to Word Converter là một công cụ chuyển đổi file PDF sang file doc (rtf) để có thể đọc được bởi Microsoft office. Trong quá trình chuyển đổi, tất cả các file (bao gồm cả văn bản, hình ảnh...) được chuyển sang một file mới.
 • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
 • mini PDF to Excel Converter
 • Mini PDF to Excel Converter là công cụ tốt nhất cho bạn chuyển đổi tất cả các file PDF sang Excel để có thể chỉnh sửa bình thường.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Mini PDF to PowerPoint Converter
 • Mini PDF to PowerPoint Converter là công cụ giúp bạn chuyển đổi tập tin PDF để thuyết trình PowerPoint. Bạn có thể tải một loạt các tập tin PDF và chuyển đổi chúng để trình diễn PPT , bạn cũng có thể xác định phạm vi trang của tập tin PDF mà bạn muốn ch
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • MiniPDF to Word OCR Converter
 • MiniPDF to Word OCR Converter giúp bạn chuyển đổi tất cả các file PDF sang Word để dễ dàng chỉnh sửa hình ảnh trong văn bản Word. MiniPDF to Word OCR Converter không yêu cầu cài đặt Adobe Acrobat, và Microsoft Office.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • MiniPDF Scan to Word OCR Converter
 • MiniPDF Scan to Word OCR Converter là một ứng dụng chuyên nghiệp được thiết kế để chuyển đổi quét hình ảnh, không quét các tập tin PDF để có thể chỉnh sửa trong văn bản Word. Nó có thể quét nhiều trang vào một hoặc nhiều tài liệu Word.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Mini PDF to Excel OCR Converter
 • Mini PDF to Excel OCR Converter là công cụ tốt nhất cho bạn chuyển đổi các file PDF sang Excel để có thể chỉnh sửa bình thường.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • MiniPDF Scan to Excel OCR Converter
 • MiniPDF Scan to Excel OCR Converter là công cụ tốt nhất cho bạn chuyển đổi tập tin PDF, quét các tập tin ảnh để có thể chỉnh sửa các tài liệu Excel.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu