🖼️ mini PDF to Word OCR Converter Chuyển đổi PDF sang Word

🖼️
 • Phát hành: miniPDF
 • mini PDF to Word OCR Converter là công cụ chuyển đổi PDF sang Word mạnh mẽ. Hơn nữa, công cụ còn bổ xung thêm tính năng chuyển đổi văn bản từ file PDF scan và PDF hình ảnh sang tài liệu Word để có thể chỉnh sửa được.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.534

🖼️ mini PDF to Image Converter Chuyển đổi PDF sang hình ảnh

🖼️
 • Phát hành: miniPDF
 • mini PDF to Image Converter là một ứng dụng dòng lệnh cũng như công cụ chuyển đổi PDF mạnh mẽ. Với công cụ này, bạn có thể chuyển đổi hàng loạt tập tin PDF sang hình ảnh nhanh chóng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 354

🖼️ mini PDF to Text OCR Converter Chuyển đổi PDF sang văn bản

🖼️
 • Phát hành: miniPDF
 • mini PDF to Text OCR Converter là ứng dụng dòng lệnh, được sử dụng để chuyển đổi tập tin PDF scan và PDF hình ảnh sang tập tin văn bản.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 509

🖼️ mini PDF to Word Converter

🖼️
 • Phát hành: MiniPDF
 • mini PDF to Word Converter là một công cụ chuyển đổi file PDF sang file doc (rtf) để có thể đọc được bởi Microsoft office. Trong quá trình chuyển đổi, tất cả các file (bao gồm cả văn bản, hình ảnh...) được chuyển sang một file mới.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.495

🖼️ mini PDF to Excel Converter

🖼️
 • Phát hành: MiniPDF
 • Mini PDF to Excel Converter là công cụ tốt nhất cho bạn chuyển đổi tất cả các file PDF sang Excel để có thể chỉnh sửa bình thường.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.242

🖼️ Mini PDF to PowerPoint Converter

🖼️
 • Phát hành: MiniPDF
 • Mini PDF to PowerPoint Converter là công cụ giúp bạn chuyển đổi tập tin PDF để thuyết trình PowerPoint. Bạn có thể tải một loạt các tập tin PDF và chuyển đổi chúng để trình diễn PPT , bạn cũng có thể xác định phạm vi trang của tập tin PDF mà bạn muốn ch
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.706

🖼️ MiniPDF to Word OCR Converter

🖼️
 • Phát hành: MiniPDF
 • MiniPDF to Word OCR Converter giúp bạn chuyển đổi tất cả các file PDF sang Word để dễ dàng chỉnh sửa hình ảnh trong văn bản Word. MiniPDF to Word OCR Converter không yêu cầu cài đặt Adobe Acrobat, và Microsoft Office.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 739

🖼️ MiniPDF Scan to Word OCR Converter

🖼️
 • Phát hành: MiniPDF
 • MiniPDF Scan to Word OCR Converter là một ứng dụng chuyên nghiệp được thiết kế để chuyển đổi quét hình ảnh, không quét các tập tin PDF để có thể chỉnh sửa trong văn bản Word. Nó có thể quét nhiều trang vào một hoặc nhiều tài liệu Word.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.526

🖼️ Mini PDF to Excel OCR Converter

🖼️
 • Phát hành: MiniPDF
 • Mini PDF to Excel OCR Converter là công cụ tốt nhất cho bạn chuyển đổi các file PDF sang Excel để có thể chỉnh sửa bình thường.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 852

🖼️ MiniPDF Scan to Excel OCR Converter

🖼️
 • Phát hành: MiniPDF
 • MiniPDF Scan to Excel OCR Converter là công cụ tốt nhất cho bạn chuyển đổi tập tin PDF, quét các tập tin ảnh để có thể chỉnh sửa các tài liệu Excel.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.926