🖼️ intoLive cho iOS 3.4 Tạo Live Photo từ video và ảnh Gif

🖼️
  • Phát hành: Minkyoung Kim
  • intoLive for iOS 3.4.6 sẽ biến video và ảnh động Gif của bạn thành Live Photo - loại ảnh động mà chúng ta vẫn nghĩ chỉ iPhone 6s/6s Plus mới làm được.
  • ios Version: 3.4.6
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 7.987

🖼️ KeePics cho iOS 1.0 Bảo mật ảnh và video an toàn trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Minkyoung Kim
  • KeePics for iOS là ứng dụng bảo mật ảnh và video an toàn, tin cậy, miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
  • ios Version: 1.0.1