🖼️ Miranda IM Portable 0.10 Phần mềm chat portable

🖼️
 • Phát hành: Miranda IM
 • Miranda IM Portable là một công cụ giúp bạn chat cùng lúc bằng nhiều dịch vụ chat nổi tiếng hiện nay.
 • windows Version: 0.10.80
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 867

🖼️ Miranda IM 0.10 Chương trình chat đa chức năng

🖼️
 • Phát hành: Miranda IM
 • Cũng tương tự như Pidgin, Miranda IM cũng là một chương trình dạng Portable với chức năng giao tiếp qua Internet. Miranda IM hỗ trợ Yahoo Messenger, AOL, MSN, IRC…
 • windows Version: 0.10.80
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 375