🖼️ Mr Potino cho Windows Phone 1.0 Game trí tuệ cho Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: Mixel scarl
  • Bạn cảm thấy chán với game treo người truyền thống? Hãy tải Potino for Windows Phone, chú rối thú vị trong game treo người. Chạm vào nó, lắc và di chuyển nó để tạo ra những bước nhảy đầy thú vị.
  • Windows Phone Version: 1.0.0.0