🖼️
🖼️
  • Mixlr cho Mac Ứng dụng phát audio trực tuyến từ máy Mac
  • Mixlr cho Mac mang đến cho người dùng khả năng phát audio trực tuyến từ máy tính Mac rất đơn giản và nhanh chóng. Tạo dựng 1 cộng đồng lắng nghe các chương trình audio của bạn sẽ không khó khăn gì với ứng dụng đơn giản mà hữu ích này.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Mixlr Phần mềm truyền audio trực tuyến
  • Mixlr là phần mềm broadcast cho phép phát audio trực tuyến từ máy tính Windows, Mac hoặc điện thoại iOS, Android chỉ với vài lựa chọn đơn giản.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu