🖼️ Sequel Pro for Mac 1.0 Phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu

🖼️
  • Phát hành: MJ Media
  • Sequel Pro - một trong những công cụ quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL chuyên nghiệp và phổ biến nhất dành cho hệ điều hành Mac OS X...
  • mac Version: 1.0.2
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 945