🖼️
🖼️
  • All Audio Recorder
  • All Audio Recorder là phần mềm ghi âm thanh mạnh mẽ. Nó cho phép bạn ghi lại âm thanh từ Midi, MP3, WAV, WMA, RAM, OGG, VQF, CD, DVD, MPEG, AVI, MOV, GAME, FLASH, âm thanh trên Internet,...
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu