🖼️ Photo3x2 2010.12 Phần mềm cắt ảnh theo yêu cầu

🖼️
 • Phát hành: MMsoft
 • Nếu bạn cần một phần mềm miễn phí, nhỏ gọn cho phép cắt ảnh theo yêu cầu (làm ảnh nền Desktop, tạo icon,…) thì Photo3x2 là một lựa chọn đúng đắn.
 • windows Version: 2010.12.31.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.539

🖼️ Comics2Reader 2.8 Ứng dụng chỉnh sửa ảnh

🖼️
 • Phát hành: MMsoft
 • Comics2Reader là ứng dụng đơn giản mà cho phép bạn tạo các hình ảnh của mình, điều chỉnh, cắt xén chúng
 • windows Version: 2.8.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 847

🖼️ ImagePDF 1.0 Chuyển đổi file ảnh sang PDF

🖼️
 • Phát hành: MMsoft
 • Ứng dụng Image2PDF cho phép bạn chuyển một thư mục hình ảnh sang PDF.
 • windows Version: 1.0.0.4
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.094