🖼️ Khuyến mãi quanh tôi for Android 3.0 Tổng hợp tin tức khuyến mại

🖼️
  • Phát hành: Mobile Consumer
  • Khuyến mãi quanh tôi (“KMQT”) là ứng dụng trên điện thoại di động tổng hợp các chương trình ưu đãi đa dạng trên toàn quốc và được cập nhật liên tục. Với việc tích hợp công nghệ dịch vụ định vị, KMQT góp phần nâng cao tiện ích cuộc sống cũng như kinh nghiệm mua sắm cho người sử dụng.
  • android Version: 3.0.9

🖼️ KMQT for iOS 3.3 Tổng hợp tin tức khuyến mại

🖼️
  • Phát hành: Mobile Consumer
  • Khuyến mãi quanh tôi (“KMQT”) là ứng dụng trên điện thoại di động tổng hợp các chương trình ưu đãi đa dạng trên toàn quốc và được cập nhật liên tục. Với việc tích hợp công nghệ dịch vụ định vị, KMQT góp phần nâng cao tiện ích cuộc sống cũng như kinh nghiệm mua sắm cho người sử dụng.
  • ios Version: 3.3