🖼️
  • Holo Launcher cho Android Trình khởi chạy lý tưởng trên Android
  • Holo Launcher - trình khởi chạy Android với hơn 5 triệu người dùng và chạy được trên các dòng máy cũ vừa cập nhật phiên bản mới nhất có bổ sung nhiều tính năng thú vị. Tuy nhiên, từ bản này trở đi, Holo Launcher chỉ hỗ trợ cho các thiết bị Android 4.1 trở lên mà thôi.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu