🖼️ Dolphin - Best Web Browser cho Android Trình duyệt web đa tiện ích trên Android

🖼️
  • Phát hành: MoboTap Inc
  • Trong so sánh với các trình duyệt web như Chrome hay Firefox, Dolphin Browser được đánh giá với cấp độ ngang hàng. Thậm chí, một số người còn nhận định tốc độ tải trang và tính ổn định của Dolphin còn nhanh hơn rất nhiều lần. Hãy cùng khám phá các tính năng của ứng dụng duyệt web cải tiến này để xem thử nó có đúng với những nhận định như vậy không nhé.
  • android
  • Đánh giá: 57
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 16.682