🖼️
  • Mocha VNC Lite for iOS Kết nối điện thoại và máy tính
  • Mocha VNC Lite cung cấp truy cập vào một VNC Server. Bằng cách sử dụng chiếc điện thoại iPhone của mình, bạn có thể kết nối với một máy tính Windows hoặc Mac OS X và xem các file, chương trình và các nguồn...
  • Xếp hạng: 4 8 Phiếu bầu