🖼️ Anxiety cho Mac 1.0 Quản lý danh sách việc làm trên Mac

🖼️
  • Phát hành: Model Concept
  • Anxiety for Mac là một ứng dụng quản lý tác vụ trên Mac có khả năng đồng bộ với tài khoản iCal và Mail, giúp người dùng kiểm soát các công việc cần làm và phân bổ thời gian làm việc hiệu quả hơn.
  • mac Version: 1.0