🖼️
🖼️
  • Trader Life Simulator Game kinh doanh siêu thị
  • Xây dựng hệ thống siêu thị mới, bán hơn 100 mặt hàng khác nhau và đầu tư vào các công ty con để viết nên câu chuyện kinh doanh thành công trong game mô phỏng Trader Life Simulator.
  • Xếp hạng: 5 · 2 Phiếu bầu
🖼️