🖼️ Monkey cho Android 7.0 Ứng dụng chat video, kết bạn bốn phương

🖼️
  • Phát hành: Monkey.cool
  • Monkey là một mạng xã hội, tạo không gian giúp bạn dễ dàng gặp gỡ những người mới và kết bạn mới trên mạng.
  • android Version: 7.0.4

🖼️ Monkey Video Chat cho iOS 1.2 App gọi thoại, gọi video với người lạ

🖼️
  • Phát hành: Monkey.cool
  • Monkey là một ứng dụng gọi điện cho phép bạn gặp gỡ mọi người trực tiếp thông qua tính năng video chat. Bên cạnh đó, bạn còn có thể tìm người trò chuyện theo giới tính và chọn từ một danh mục những người có sẵn.
  • ios Version: 1.2.0