🖼️
🖼️
  • Moodle Nền tảng học tập mã nguồn mở
  • Moodle từ lâu đã được biết đến như hệ thống quản lý khóa học mã mở ưu việt cho các nhà làm giáo dục, tuy nhiên nó cũng có vị trí nhất định trong môi trường chung.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu