🖼️ Moodle for Mac 3.5 Hệ thống quản lý khóa học mã nguồn mở

🖼️
 • Phát hành: Moodle
 • Moodle từ lâu đã được biết đến như hệ thống quản lý khóa học mã mở ưu việt cho các nhà làm giáo dục, tuy nhiên nó cũng có vị trí nhất định trong môi trường chung.
 • mac Version: 3.5.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 496

🖼️ Moodle 3.5 Nền tảng học tập mã nguồn mở

🖼️
 • Phát hành: Moodle
 • Moodle từ lâu đã được biết đến như hệ thống quản lý khóa học mã mở ưu việt cho các nhà làm giáo dục, tuy nhiên nó cũng có vị trí nhất định trong môi trường chung.
 • windows Version: 3.5.3
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.748