🖼️ Tricorder for Android

🖼️
  • Phát hành: Moonblink
  • Bạn còn nhớ thiết bị Tricorder trong Star Trek không? Đó là một thiết bị cầm tay đa chức năng sử dụng cho các bộ cảm biến quét, phân tích dữ liệu và các thiết bị ghi âm.
  • android
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 490