🖼️ Date A Live: Spirit Pledge cho iOS 1.06 Game hành động dựa trên tiểu thuyết Date A Live nổi tiếng

🖼️
  • Phát hành: Moonwalk Interactive
  • Date A Live: Spirit Pledge là một game sim hẹn hò/hành động sáng tạo được xây dựng dựa theo loạt light novel nổi tiếng Date A Live và được cấp phép chính thức bởi Kadokawa Shoten.
  • ios Version: 1.06