🖼️ Date A Live: Spirit Pledge cho Android 1.08 Game RPG theo tiểu thuyết Date A Live bản quốc tế

🖼️
  • Phát hành: Moonwalk Interactive Hong Kong
  • Date A Live: Spirit Pledge là một game phiêu lưu hành động phong cách anime dựa trên loạt light novel nổi tiếng Date A Live.
  • android Version: 1.08
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 55