🖼️ Netcam Studio 0.9 Quay video giám sát

🖼️
  • Phát hành: Moonware Studios
  • Netcam Studio là một ứng dụng giám sát nhà ở hoặc văn phòng. Người dùng có thể theo dõi camera trực tiếp trên máy tính hoặc cũng có thể tạo một mã HTML cho truyền trực tiếp.
  • windows Version: 0.9.6.5 Beta
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.498