🖼️ AfterFocus cho iOS 3.1 Ứng dụng xóa phông ảnh trên iPhone

🖼️
 • Phát hành: MotionOne
 • AfterFocus là ứng dụng chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ, giúp tạo ra những bức ảnh xóa phông nền hoàn hảo, áp dụng bộ lọc đẹp với cách sử dụng dễ dàng.
 • ios Version: 3.1.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

🖼️ StickIt! - Photo Sticker Maker cho Android Ứng dụng làm Sticker trên Android

🖼️
 • Phát hành: MotionOne
 • Với StickIt! Bạn có thể cắt nền ra khỏi bức bức ảnh nhanh nhất, dễ nhất và sáng tạo nhất. Bức ảnh được cắt có thể được sử dụng để áp dụng với nhiều hiệu ứng khác nhau, kết hợp với hình nền khác hoăc lưu lại để sử dụng trong tương lai.
 • android
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.758

🖼️ PhotoShake! for Android 2.0 Chương trình chỉnh sửa ảnh

🖼️
 • Phát hành: MotionOne
 • Với PhotoShake, bạn có thể dễ dàng kết hợp một hoặc nhiều bức ảnh để làm cho hình ảnh thú vị và vui hơn.
 • android Version: 2.0.3
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.774

🖼️ AfterFocus for Android 1.2 Phong cách ảnh DSLR chuyên nghiệp cho Android

🖼️
 • Phát hành: MotionOne
 • AfterFocus for Android mang phong cách chụp ảnh chuyên nghiệp như trên máy DSLR vào công cụ chỉnh sửa ảnh miễn phí cho các thiết bị Android.
 • android Version: 1.2.5
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.093

🖼️ FingerFoto Lite for iOS 1.0 Tạo ảnh cắt dán cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: MotionOne
 • FingerFoto Lite for iOS là ứng dụng tạo ảnh cắt dán dễ dàng và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.
 • ios Version: 1.0.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 230

🖼️ PhotoShake! for iPhone Chương trình chỉnh sửa ảnh

🖼️
 • Phát hành: MotionOne
 • Với PhotoShake, bạn có thể dễ dàng kết hợp một hoặc nhiều bức ảnh để làm cho hình ảnh thú vị và vui hơn.
 • ios
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.305