🖼️
  • iMovicha for iPhone
  • iMovicha (Mobile Video Chat) là một ứng dụng gọi video dành cho nền tảng iOS 4, Android, Symbian, Windows 7, Mac OS X (sẽ sớm có bản dành cho BlackBerry).
  • Xếp hạng: 2 3 Phiếu bầu
🖼️
  • iMovicha for Android
  • iMovicha (Mobile Video Chat) là một ứng dụng gọi video dành cho nền tảng iOS 4, Android, Symbian, Windows 7, Mac OS X (sẽ sớm có bản dành cho BlackBerry).
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu