🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Fix Player 1.0
  • Fix Player - một tiện ích giúp người dùng sửa chữa các file AVI bị hỏng khi đang tải về hoặc sao chép từ USB/CD/DVD mà bị ngắt kết nối đột ngột...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Movie Splitter Phần mềm cắt nhỏ file .avi, .divx
  • Movie Splitter là tiện ích chuyên phục vụ cắt nhỏ các file phim dạng *.avi; *.divx thành những phần nhỏ. Rất tiện cho bạn dùng làm minh họa trong các bài thuyết trình, làm screen saver, trang trí trang web…
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
Có tất cả 13 phần mềm.