🖼️ Call Actions for Android 1.1 Quản lý cuộc gọi trên Android

🖼️
 • Phát hành: movin'App
 • Trả lời các cuộc gọi, gửi tin nhắn hoặc tạo một liên lạc mới chỉ với một lần kích. Call Actions for Android sẽ giúp người dùng luôn sắp xếp gọn gàng. Tạo nhắc nhở sẽ hiển thị trong cuộc gọi. Với nó, người dùng sẽ không còn quên những gì muốn nói nữa.
 • android Version: 1.1.0
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69

🖼️ French Italian Dictionary Free for Android Từ điển Pháp - Ý cho Android

🖼️
 • Phát hành: movin'App
 • Trải nghiệm từ điển Pháp - Ý offline hữu ích trên Android.
 • android
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 156