🖼️ Improved Wolves Mod Mod Bổ sung bát ăn cho Sói

🖼️
  • Phát hành: MrCrayfish
  • Bản Mod Improved Wolves 1.15.2 sẽ triển khai vào thế giới Minecraft một hệ thống bổ sung để chăm sóc sói thuận tiện hơn: thêm một cái bát ăn vào game.
  • windows

🖼️ Backpacker Mod Mod bổ sung balo đựng đồ mới

🖼️
  • Phát hành: MrCrayfish
  • Backpacker Mod 1.16.4 sẽ đưa vào thế giới Minecraft rất nhiều balo mới, tất cả đều có tính năng như một chiếc rương nhỏ mà người chơi có thể mang theo sau lưng.
  • windows