🖼️ MultiDictionary 2.1 Từ điển tiếng Anh, Pháp, Nga

🖼️
  • Phát hành: MultiDictionary Team
  • MultiDictionary là từ điển hỗ trợ dịch các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga. Chương trình có nhiều tùy chọn như click chuột phải để tự động tra từ, tìm kiếm từ đã tra, phát âm từ cần tra, …
  • windows Version: 2.1
  • Đánh giá: 42
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 34.287