🖼️ Shadow Bug cho Android 1.01 Game platform ma mị gây nghiện

🖼️
  • Phát hành: Muro Studios
  • Shadow Bug là game hành động platform thú vị dành cho Android. Trong game, người chơi sẽ điều khiển một anh hùng Bọ phiêu lưu qua các cánh rừng và tiêu diệt hết quái vật nguy hiểm.
  • android Version: 1.01