🖼️
  • Menu Please! Game nấu ăn vui nhộn
  • Bạn là đầu bếp số 1 trong Menu Please!, nhưng làm thế nào để chứng minh điều đó? Thể hiện các kỹ năng nấu ăn, quản lý tài nguyên và tạo ra những món ăn ngon, bạn đã sẵn sàng chưa?
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu