🖼️ Fatty Cow for Android 1.2 Game nuôi bò trên Android

🖼️
  • Phát hành: MYBO
  • Cảnh báo. Chú bò này cần đi vệ sinh thường xuyên. Nếu bạn hoặc bất kỳ người chơi nào sợ phân của nó, đừng nên tới gần con quái vật điên này.
  • android Version: 1.2.8
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 59