🖼️ Phone Disk for Mac 1.8 Kết nối với điện thoại như USB

🖼️
  • Phát hành: myPod Apps
  • Người dùng Windows đã biết đến phần mềm iPhone Explorer để có thể sử dụng iPhone như một USB gắn ngoài nhằm tiện cho trao đổi dữ liệu.
  • mac Version: 1.8.8.1
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.191