🖼️ Cryptocat for Mac 2.0 Đảm bảo trò chuyện riêng tư

🖼️
  • Phát hành: Nadim Kobeissi
  • Cryptocat for Mac là một công cụ hữu ích đảm bảo cho bạn được riêng tư khi chat hoặc trò chuyện với một ai đó trên các dịch vụ gửi tin nhắn tức thời.
  • mac Version: 2.0.41