🖼️ PACMAN Social Game Pac-Man trên Facebook

🖼️
  • Phát hành: NAMCO BANDAI Games
  • PACMAN Social là trò chơi arcade hấp dẫn trên Facebook. Nhiệm vụ của người chơi là điều khiển Pac-Man trong một mê cung và ăn các chấm pac. Nếu người chơi ăn hết các chấm pac thì Pac-Man được đưa qua màn chơi mới.
  • web
  • Đánh giá: 9
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 345