🖼️ Record My Call cho Android Ghi âm cuộc gọi

🖼️
 • Phát hành: Nathaniel Kh
 • Ứng dụng này với mục đích ghi lại tất cả các cuộc gọi trên điện thoại của bạn. Do hạn chế của điện thoại Android (phần cứng và phần mềm) nên chương trình này chỉ có thể ghi âm từ micro.
 • android
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.032

🖼️ Remind My Path for Android Lưu lại vị trí hiện tại trên bản đồ

🖼️
 • Phát hành: Nathaniel Kh
 • Remind My Path là ứng dụng được thiết kế để theo dõi vị trí hiện tại của bạn tại một thời gian cụ thể. Ứng dụng sẽ ghi lại vị trí của bạn tự động trong một khoảng thời gian nhất định.
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 595