🖼️ Google Translate NDT for Mobile Công cụ dịch tự động cho di động

🖼️
  • Phát hành: ndtmobile
  • Google Translate NDT for Mobile giúp dịch, phát âm cả đoạn văn bản. Hỗ dịch tới 57 ngôn ngữ khác nhau. Ứng dụng giúp bạn giao tiếp với người nước ngoài, luyên nghe ngoại ngữ.
  • windows
  • Đánh giá: 695
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 313.920