🖼️ Solid Explorer File Manager cho Android 2.5 Quản lý tệp tin đám mây chuyên nghiệp

🖼️
  • Phát hành: NeatBytes
  • Solid Explorer là một trình quản lý tệp tin đám mây tuyệt vời vì nó hỗ trợ nhiều kho lưu trữ đám mây bao gồm Dropbox, Box, Google Drive, OneDrive... Ứng dụng đầy đủ tính năng cùng với thiết kế đẹp, tốt hơn nhanh hơn và đảm bảo hơn so với các app quản lý file khác.
  • android Version: 2.5.1