🖼️
  • Duplifinder Tìm và loại bỏ tập tin trùng lặp
  • Duplifinder là công cụ quản lý tập tin và mạnh mẽ, giúp bạn tìm và loại bỏ tất cả các loại tập tin trùng lặp từ thư mục, ổ đĩa cứng, ổ cứng di động,…
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Live Backup Now
  • Live Backup Now là một phần mềm backup file liên tục và thời gian thực cho người dùng và cho máy chủ file.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Live Backup Now Portable
  • Live Backup Now là một phần mềm backup file liên tục và thời gian thực cho người dùng và cho máy chủ file.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu