🖼️ Tray Radio 14 Ứng dụng nghe đài và phát nhạc

🖼️
  • Phát hành: Nend Software
  • Tray Radio là ứng dụng nghe đài và cũng đồng thời là trình phát nhạc đầy tiềm năng. Ứng dụng làm việc chỉ với 1 biểu tượng trên khay hệ thống nhưng lại mang đến rất nhiều tính năng hữu ích cho người dùng.
  • windows Version: 14