🖼️
  • NeoOffice cho Mac Gói ứng dụng văn phòng hoàn chỉnh cho Mac
  • NeoOffice là một gói ứng dụng văn phòng hoàn chỉnh dành cho người dùng máy tính chạy trên Mac OS X. Với nó, họ có thể đọc, tạo và chỉnh sửa tài liệu văn bản, bảng tính và trình chiếu. Bên cạnh đó, NeoOffice còn có khả năng mở tài liệu OpenOffice và hầu hết tập tin Microsoft Word, Excel và PowerPoint.
  • Xếp hạng: 3 5 Phiếu bầu