🖼️ Chameleon Startup Manager 4.0 Quản lý các chương trình khởi động cùng Windows

🖼️
 • Phát hành: NeoSoft Tools
 • Chameleon Startup Manager là một ứng dụng tuyệt vời được thiết kế dành riêng cho người dùng Windows, giúp họ giám sát và quản lý các chương trình khởi động cùng với nó. Nhờ đó, giúp máy tính khởi động nhanh và hoạt động ổn định hơn.
 • windows Version: 4.0.0.872
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 467

🖼️ Chameleon Buttons 1.1 Chương trình quản lý cửa sổ đăng nhập

🖼️
 • Phát hành: NeoSoft Tools
 • Chameleon Buttons sẽ cho phép bạn kiểm soát các cửa sổ của chương trình mà bạn sử dụng các nút tùy chỉnh được thêm vào trên các thanh tiêu đề của cửa sổ
 • windows Version: 1.1.0.129
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 534

🖼️ Chameleon Delayer 3.1 Tăng tốc khởi động Windows

🖼️
 • Phát hành: NeoSoft Tools
 • Chameleon Delayer là một tiện ích giúp tăng tốc quá trình khởi động Windows, đảm bảo hệ điều hành hoạt động ổn định hơn.
 • windows Version: 3.1.0.198
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 967

🖼️ Chameleon Shutdown 1.2 Hỗ trợ tắt, khởi động lại

🖼️
 • Phát hành: NeoSoft Tools
 • Chameleon Shutdown cho phép bạn tắt, khởi động lại, hibernate máy tính và thực hiện các hoạt động khác ngay lập tức. Giao diện thân thiện, rất dễ sử dụng.
 • windows Version: 1.2.2.40
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.066

🖼️ Chameleon Startup Manager Lite

🖼️
 • Phát hành: NeoSoft Tools
 • Chameleon Startup Manager Lite là một chương trình hữu ích sẽ disable những chương trình khởi động không cần thiết và có thể kiểm soát khởi động bằng cách chọn chương trình sẽ được đưa ra.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 344

🖼️ Advanced Clipboard Lite

🖼️
 • Phát hành: NeoSoft Tools
 • Advanced Clipboard Lite là một chương trình nhỏ, rất dễ sử dụng, ứng dụng này được thiết kế đặc biệt để giúp bạn quản lý clipboard một cách có hiệu quả.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 440

🖼️ Chameleon Volume Lite

🖼️
 • Phát hành: NeoSoft Tools
 • Chameleon Volume Lite là một ứng dụng tiên tiến nhằm đồng bộ hóa giữa Media Player và Skype và cũng có thể điều khiển âm lượng. Kiểm soát người chơi bằng cách nhấn nút chuột trên thanh tác vụ
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 397

🖼️ Chameleon Volume

🖼️
 • Phát hành: NeoSoft Tools
 • Chameleon Volume là một ứng dụng tiên tiến nhằm đồng bộ hóa giữa Media Player và Skype và cũng có thể điều khiển âm lượng.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 859

🖼️ Chameleon Startup Manager Pro

🖼️
 • Phát hành: NeoSoft Tools
 • Chameleon Startup Manager Pro là một chương trình hữu ích sẽ disable những chương trình khởi động không cần thiết và có thể kiểm soát khởi động bằng cách chọn chương trình sẽ được đưa ra.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 410

🖼️ Chameleon Folder

🖼️
 • Phát hành: NeoSoft Tools
 • Chameleon Folder là một phần mềm miễn phí bằng cách sử dụng mà bạn có thể truy cập nhanh đến các thư mục yêu thích hoặc bạn thường xuyên sử dụng từ khay hệ thống,mở/lưu các hộp thoại hoặc Windows Explorer.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 300

🖼️ Chameleon Task Manager Pro

🖼️
 • Phát hành: NeoSoft Tools
 • Chameleon Task Manager Pro 3.0.0.374 là một sản phẩm thay thế cho Windows task manager, tiện ích hệ thống này có thể kiểm soát toàn bộ các quá trình chạy bên trong máy tính để tối ưu hóa hiệu suất Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 533