🖼️ OSXGeoCalc for Mac 3.7 Công cụ vẽ đồ thị

🖼️
 • Phát hành: Nestor Cardozo
 • OSXGeoCalc - một công cụ tiện ích toán học, giúp người sử dụng tính toán và vẽ đồ thị vector...
 • mac Version: 3.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.555

🖼️ Trishear3D for Mac 4.8 Chương trình ứng dụng trong nghiên cứu khoa học trái đất

🖼️
 • Phát hành: Nestor Cardozo
 • Trishear3D - chương trình tiện ích hệ thống miễn phí, được dùng để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học trái đất...
 • mac Version: 4.8
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 539

🖼️ SSPX for Mac OS X 4.3 Tính tỉ lệ biến dạng giữa khoảng cách và tốc độ của vật thể

🖼️
 • Phát hành: Nestor Cardozo
 • SSPX - phần mềm tiện ích hệ thống với công dụng tính toán tỉ lệ biến dạng giữa khoảng cách và tốc độ của vật thể trong không gian 2 hoặc 3 chiều...
 • mac Version: 4.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 248

🖼️ OSXBackstrip for Mac OS X 3.2 Nghiên cứu khu vực trầm tích

🖼️
 • Phát hành: Nestor Cardozo
 • OSXBackstrip - một sản phẩm phần mềm tiện ích miễn phí nữa của Nestor Cardozo, dành cho mục đích nghiên cứu khoa học...
 • mac Version: 3.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 360