🖼️ A Call From Santa! cho iOS 2.0 Ứng dụng nhận cuộc gọi từ ông già Noel thú vị cho Giáng sinh

🖼️
  • Phát hành: Net Unlimited
  • A Call From Santa! cho iOS là ứng dụng tuyệt vời cho mùa Giáng sinh. Với ứng dụng này, người dùng có thể nhận cuộc gọi và trò chuyện trực tiếp với ông già Noel đấy.
  • ios Version: 2.0.3