🖼️ NetOp School 6.0 Phần mềm dạy tin học, ngoại ngữ

🖼️
 • Phát hành: Netop
 • NetOp School 6.0 là phần mềm dạy học thực hành tin học, ngoại ngữ.
 • windows Version: 6.0
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.702

🖼️ NetOp Vision Pro 9.4 Ứng dụng quản lý lớp học cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: Netop
 • NetOp Vision Pro là ứng dụng giúp giáo viên thấy được những thứ mà học sinh nhìn thấy trên máy tính để đảm bảo rằng học sinh đang thực hiện đúng việc cần làm. Đây là ứng dụng quản lý lớp học dựa trên công nghệ kỹ thuật số.
 • windows Version: 9.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 921

🖼️ NetOp School

🖼️
 • Phát hành: NetOp
 • Nếu ai đã sử dụng các phòng LAB máy tính dùng thiết bị mạng AVNET sẽ thấy các tính năng tuyệt vời của việc dạy học thực hành tin học, ngoại ngữ.
 • windows
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.671

🖼️ Netop Remote Control

🖼️
 • Phát hành: Netop
 • Với NetOp Remote Control 9.2 bạn có thể truy cập và kiểm soát hệ thống từ mọi nơi
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.786