🖼️ NetWrix Privileged Account Manager 4.1 Quản lý tài khoản người dùng

🖼️
 • Phát hành: NetWrix
 • NetWrix Privileged Account Manager (PAM) chính là chương trình hoàn hảo dành cho bạn.
 • windows Version: 4.1.145
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 60

🖼️ NetWrix USB Blocker 3.7 Chặn thiết bị kết nối qua cổng USB

🖼️
 • Phát hành: NetWrix
 • NetWrix USB Blocker là công cụ kiểm soát truy cập, được dùng để ngăn chặn việc sử dụng trái phép các phương tiện truyền thông di động kết nối với cổng USB của máy tính.
 • windows Version: 3.7.195
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 294