🖼️ NewzSocial for iPad 1.1 Cập nhật tin tức mạng xã hội cho iPad

🖼️
  • Phát hành: Newzstand
  • NewzSocial for iPad là ứng dụng tạp chí tin tức theo chủ đề hấp dẫn và hoàn toàn miễn phí trên máy tính bảng iPad.
  • ios Version: 1.1.4