🖼️
  • Quickpedia for Android
  • Việc duyệt và đọc các bài viết trên Wikipedia sẽ cực kỳ đơn giản nhờ vào giao diện người dùng trực quan của Quickpedia
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Moov for Android
  • Đây là một phần mềm tìm kiếm dành cho điện thoại Android. Bạn chỉ cần gõ kỹ tự đầu tiên của bài hát MP3, ứng dụng trên điện thoại, tên liên lạc… là sẽ có được một danh sách các gợi ý tìm kiếm trên một cửa sổ riêng biệt.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Dial Zero for Android
  • Bạn đang đi công tác, du lịch ở bên đất nước Hoa Kỳ xa xôi, bạn gặp rắc rối hay muốn tra cứu số điện thoại chăm sóc khách hàng của một hãng nào đó nhưng ở nơi xứ lạ đó bạn sẽ rất khó khăn và mất công tìm kiếm một số điện thoại như vậy.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu