🖼️ File Explorer for Android 2.0 Ứng dụng quản lý file miễn phí cho Android

🖼️
 • Phát hành: NextApp, Inc
 • FX File Explorer là ứng dụng quản lý file với những khả năng root, đa phương tiện, mạng và đám mây. FX được thiết kế để giúp người dùng quản lý nhanh chóng và dễ dàng tất cả các nội dung trên điện thoại và máy tính bảng.
 • android Version: 2.0.0.10
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 270

🖼️ SystemPanel App for Android

🖼️
 • Phát hành: NextApp, Inc
 • SystemPanel là ứng dụng quản lý tác vụ, quản lý ứng dụng và giám sát hệ thống.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 388

🖼️ WebSharingLite File/Media Sync for Android

🖼️
 • Phát hành: NextApp, Inc
 • Các điện thoại truyền thống thường chia sẻ file hay nội dung số với máy tính thông qua USB, Bluetooth hay thẻ nhớ. Với Web Sharing, bạn còn có thể chuyển dữ liệu qua lại giữa máy tính bằng Wifi.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.339