🖼️ Weibo cho iOS 7.6 Mạng xã hội có cộng đồng đông đảo cho iPhone/ iPad

🖼️
  • Phát hành: NextBusinessSystem
  • Weibo là mạng xã hội lớn nhất ở Trung Quốc, cho phép người dùng chia sẻ cảm xúc, hình ảnh, video, tương tác với bạn bè... Bên cạnh đó, Weibo còn là nơi tập hợp nhiều người nổi tiếng ở Trung Quốc, giúp bạn có thể theo dõi các idol mình yêu thích.
  • ios Version: 7.6.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 187