🖼️ FVIK 1.2 Bộ hỗ trợ gõ tiếng Việt đơn giản, hiệu quả

🖼️
  • Phát hành: Ngô Duy Nguyên
  • Bộ gõ FVIK (F – Vietnamese Input Keyboard) được tạo ra với một ý tưởng: đơn giản, dễ dùng, không màu mè, không đẹp nhưng hiệu quả...
  • windows Version: 1.2.4
  • Đánh giá: 125
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 270.077